Prezentarea succinta a teoriei entitatilor EVTD2

Autor/autori: Michelle CONTE, Ileana ROSCA

Rezumat: Prezenta lucrare este dedicata unui nou model de organizare a intregului univers de la cele mai mici spatii pina la dimensiunile siderale, prin entitati elementare numite entitati EVTD2. Teoria entitatilor EVTD2 este bazata pe existenta unei unde electromagnetice primare (OME) care ar configura permanent si ar anima in vibratie aceste entitati elementare cu dimensiuni apropiate lungimii lui Planck. Entitatile ar fi generate ca Energetice (E), Volumice (V), Temporale (T), Dinamice si Deformabile (D2) si ar constitui bazele unei noi fizici a intregului univers. Aceasta permite propunerea unui mare numar de explicatii pentru intelegerea fenomenelor fizice. Teoria propusa este sustinuta prin simplitate si coerenta, prezentind un mare interes prin structurarea ansamblului spatiu-timp si prin plasarea ansamblului masa si energie in acelasi spatiu cuantic.

Cuvinte cheie: unda electromagnetica primara (OME), entitate elementara, spatiu-timp

DOWNLOAD PDF