Measurement of the electric energy quality in electrical stations

Autor/autori: Gabriel Vladut, Mircea Dobrinceanu, Marius Fetoiu, Camelia Cojocaru

Rezumat: Extinderea tehnicii de calcul pentru automatizare, informatizare si monitorizare, implica conceperea si materializarea echipamentelor complexe de achizitie de date, procesarea, monitorizarea si transmiterea datelor prelevate din procesele de inalt nivel-distributie. Astfel este prezentat echipamentul de achizitii date pentru masurari energetice, ce includ parametrii de calitate a energiei electrice, echipament incorporat intr-un sistem de dispecerizare, in scopul monitorizarii si stocarii masurarilor electrice, preluate de la celulele electrice ce compun statia electrica supravegheata. Elementele componente distincte ale sistemului de monitorizare sunt: echipamentul pentru achizitia locala a datelor (LDAqE), echipamente pentru achizitia locala de datelor subsistemului sincronizat, subsistemul de comunicatie a datelor, subsistemul pentru procesarea, stocarea si afisarea datelor si software pentru procesarea datelor la nivelul dispecerului si la nivelul echipamentului de achizitii date.

Cuvinte cheie: calitatea energiei electrice, transmisie de date, managementul sistemului energiei, masurari, traductoare, achizitia datelor, dispecer.

DOWNLOAD PDF