Improving metrology in chemistry infrastructure in Romania via IRMM-JRC-EC collaboration

Autor/autori: Steluta Duta, Philip Taylor, Dragos Boiciuc, Fanel Iacobescu

Rezumat: Articolul prezinta citeva activitati initiate de Institutul de Masurari si Materiale de Referinta - Centru Reunit de Cercetare al Comisiei Europene (Institute of Reference Materials and Measurements- Joint Research Center-European Commission (IRMM-JRC-EC)) si Institutul National de Metrologie – Biroul Roman de Metrologie Legala (INM-BRML) pentru imbunatatirea infrastructurii de metrologie in chimie in Romania. In perioada 2002-2008, IRMM-JRC-EC, institutul european de metrologie si INM-BRML, autoritatea nationala de metrologie au fost implicate in diferite actiuni comune, cum ar fi elaborarea de studii si strategii pentru metrologia in chimie, diseminarea cunostintelor pentru mai buna intelegere si aplicare a principiilor metrologiei in chimie in practica analitica chimica, coordonarea laboratoarelor de chimie nationale pentru participarea lor in Programul International de Evaluare a Masurarii (International Measurement Evaluation Programme (IMEP)) si alte activitati legate de metrologia in chimie, care sunt descrise pe scurt in articol. Folosind facilitatile tehnice ale IRMM, s-a realizat transferul de know-how precum si expertiza de inalt nivel in domeniul metrologiei in chimie de catre personalul national. Au fost realizate citeva proiecte de cercetare in legatura cu activitatile CCQM/EURAMET, certificarea compozitiei chimice si izotopice a materialelor de referinta IRMM candidate si au fost explorate, studiate si efectuate activitati de cercetare pentru sustinerea problemelor de management de mediu.

Cuvinte cheie: metrologie in chimie, instruire, TrainMiC®, AcadeMiC®, IMEP.

DOWNLOAD PDF