Redefinirea unitatii de temperatura prin determinarea constantei Boltzmann

Autor/autori: Dumitru Marius Neagu

Rezumat: In prezent, unitatea de masura a temperaturii, kelvinul, este definita pe baza unei proprietati de material. Se intentioneaza sa se procedeze in acelasi mod ca si la definirea altor unitati : sa se defineasca unitatea printr-o relatie cu o constanta fundamentala si sa se stabileasca valoarea acestei constante. Pentru unitatea kelvin, constanta corespunzatoare este constanta Boltzmann, deoarece temperatura apare totdeauna in expresia energiei termice kT din legile fundamentale ale fizicii termodinamice. In acest scop, k trebuie determinata cu o incertitudine sensibil mai mica decit cea cu care este determinata in prezent. Pentru a se asigura ca o astfel de redefinire a unitatii va mentine incertitudinea relativa de aproximativ 3 10-7 atinsa pentru realizarea unitatii de temperatura in prezent, constanta Boltzmann trebuie cunoscuta cu o incertitudine apropiata. Incertitudinea relativa standard care poate fi realizata in prezent pentru determinarea constantei Boltzmann trebuie redusa, intr-o prima etapa de la 15 10-6 la 2 10-6 si cu un ordin de marime, in etapa a doua.

Cuvinte cheie: unitatea de masura a temperaturii kelvin, constanta Boltzmann, incertitudine standard relativa

DOWNLOAD PDF