Etalonarea unui manometru cu element elastic, etalon de lucru clasa 0,6

Autor/autori: Ion Sandu, Cheti Dorobantu, Florin Scurtu

Rezumat: Articolul prezinta modul de desfasurare si rezultatele compararii interlaboratoare din domeniul presiuni cu titlul „Etalonarea unui manometru cu element elastic, etalon de lucru, clasa 0,6”. La aceasta comparare au participat 14 laboratoare din structura BRML si laboratorul Mase si Marimi Derivate – colectivul Presiuni din cadrul INM, in calitate de laborator pilot si de referinta. Mijlocul de masurare utilizat ca etalon itinerant a fost un mano¬metru cu element elastic fabricatie IMF - Bucuresti. In articol sunt prezentate rezultatele obtinute de laboratoarele parti¬cipante precum si indicii de valoare ai fiecarui participant. Tema a avut ca scop determinarea si monitorizarea perfor¬mantelor individuale ale laboratoarelor din subordinea BRML, care efectueaza etalonari, identificindu-se, astfel, eventualele probleme pentru care se initiaza actiuni corective. Rezultatele obtinute in urma compararilor interlaboratoare constituie o modalitate de monitorizare a validitatii re¬zultatelor etalonarilor efectuate si furnizeaza incredere clientilor.

Cuvinte cheie: comparare interlaboratoare, manometru cu element elastic, indice de valoare, incertitudine de masurare.

DOWNLOAD PDF