CONSILIUL ŞTIINŢIFIC EDITORIAL

Prof. dr. Angelos AMDITIS, Universitatea Tehnică Naţională din Atena
Prof. dr. ing. Ştefan ANTOHE,  Universitatea Bucureşti
Prof. dr. Mircea ATUDOREI,  Universitatea Tehnică de Construcţii
Prof. dr. Seton BENNETT,  NPL-UK
Prof. Yves BOISSELIER, European Network for the Multi-Actors Cooperation, MAC-Team aisbl
Prof. dr. Costin CEPIŞCĂ,  Universitatea Politehnica Bucureşti
Dr. Philippe CHARLET,  LNE-France
Ing. Dumitru DINU,  Biroul Român de Metrologie Legală
Dr. ing. Alexandru DUŢĂ,  Institutul Naţional de Metrologie
Prof. dr. Cristian FLOREA,  ESIEE, Paris-France
Prof. Mihail MANGRA, ROLAB
Dr. ing. Aurel MILLEA, Societatea Română de Măsurări
Dr. Anca NICULESCU,  Institutul Naţional de Metrologie
Prof. dr. Constantin OPREAN,  Universitatea Lucian Blaga, Sibiu
Acad. Marius PECULEA,  Academia Română
Prof. dr. Ion M. POPESCU,  Universitatea Politehnica Bucureşti
Prof. dr. Nicolae PUŞCAŞ,  Universitatea Politehnica Bucureşti
Prof. dr. Adrian RUSU,  Universitatea Politehnica Bucureşti
Prof. dr. Valeriu RUXANDRA,  Universitatea Bucureşti
Dr. Maria SAHAGIA,  INCD „Horia Hulubei”
Dr. ing. Ion SANDU,  Institutul Naţional de Metrologie
Dr. Mihai SIMIONESCU,  Institutul Naţional de Metrologie
Prof. dr. Ion ŞTEFĂNESCU,  ICSI Râmnicu Vâlcea
Prof. dr. Doru TALABĂ,  Universitatea Transilvania Braşov
Prof. dr. Florin TĂNĂSESCU,  Universitatea Valahia Târgovişte
Prof. Herbert ten Thij, International Excellence Reserve - SECURIO
Ing. Ionel Marcus URDEA,  Institutul Naţional de Metrologie
Prof. dr. Andrew WALLARD,  Bureau International de Poids et Mesures, Sèvres

 

COLEGIUL  DE  REDACŢIE

prof. univ. dr. Fănel IACOBESCU, editor şef
dr. Dragoş BOICIUC, redactor şef adjunct
dr. Mirella BUZOIANU, redactor
prof. univ. Angela REPANOVICI, secretar general de redacţie