CONTACT

Adresa redacţiei:
INSTITUTUL NAŢIONAL DE METROLOGIE (INM), Şos. Vitan-Bârzeşti nr. 11, sect. 4, cod poştal 042122, Bucureşti; tel. 4021-3345520;  e-mail: mirella.buzoianu@inm.ro

Adresa Editurii AGIR:
Calea Victoriei 118, sector 1, 010093 Bucureşti.
Tel. 021-316 89 92; 021-316 89 93; Fax. 021-312 55 31; 021-316 89 92, E-mail: editura@agir.ro

Persoana de contact:
Dr. Mirella BUZOIANU (INM)
Ing. Dan BOGDAN (Editura AGIR)