RECOMANDĂRI PENTRU AUTORI

La elaborarea articolelor propuse spre publicare în revista noastră recomandăm respectarea următoarelor norme:

Lucrarea va fi transmisă pe adresa redacţiei şi a secretarului ştiinţific al revistei. Articolele vor fi recenzate de membrii Consiliului ştiinţific editorial. Articolele nepublicabile nu vor fi înapoiate autorilor.