Consideratii privind evolutia metrologiei stiintifice in contextul Rezolutiilor adoptate de cea de-a 23-a Conferinta Generala pentru Masuri si Greutati

Autor/autori: Fanel Iacobescu, Mirella Buzoianu

Rezumat: In ultimii cinci ani nevoia pentru masurari exacte si credibile s-a extins de la sectorul industrial si de la schimburile comerciale catre sanatatea si securitatea omului, protectia mediului, comunicatii precum si in celelalte domenii ale stiintei si ingineriei. Ca urmare, organizatiile nationale si internationale cu atributii in domeniul metrologiei au dezvoltat facilitati de masurare, au stabilit acorduri de colaborare si au adoptat o serie de politici si documente cu scopul asigurarii si demonstrarii comparabilitatii si trasabilitatii rezultatelor masurarilor si a valorilor etaloanelor la referinte recunoscute. Credibilitatea sistemului mondial de masurare este sustinuta de efortul continuu al institutelor nationale de metrologie de a-si fundamenta masurarile si incertitudinile de masurare pe unitati de masura apartinind Sistemului International de Unitati (SI). In acest context, sunt prezentate aspecte ale rolului si impactului Rezolutiilor Conferintelor Generale pentru Masuri si Greutati (CGPM) asupra evolutiei metrologiei stiintifice, a activitatii Biroului International de Masuri si Greutati precum si a cooperarii din acest domeniu. De asemenea, sunt prezentate principalele rezolutii adoptate de cea de-a 23-a Conferinta Generala, organizata in anul 2007, referitoare la dezvoltarea ulterioara a stiintei si tehnicii masurarii.

Cuvinte cheie: trasabilitate, comparabilitate, Acordul de Recunoastere Reciproca (MRA), Capabilitate de Masurare si Etalonare (CMC).

DOWNLOAD PDF