Aspecte privind asigurarea trasabilitatii la SI a instrumentatiei utilizata pentru masurarea parametrilor de calitate a tensiunii in retelele publice de distributie a energiei electrice

Autor/autori: Cosmin Dinu, Ioana Izabela Odor

Rezumat: Monitorizarea calitatii energiei electrice care circula intre retelele producatorilor, transportatorilor, distribuitorilor si furnizorilor acestui produs, constituie una dintre problematicile moderne ale pietei interne de energie, reglementate de Directive ale Parlamentului si Consiliului European. Articolul prezinta principalele notiuni referitoare la calitatea energiei electrice (componenta, indicatori de calitate etc.), definite in unele dintre cele mai cunoscute lucrari de specialitate si publicatii din domeniu, precum si posibilitatea laboratorului Marimi Electrice de a simula perturbatii ale tensiunii din retelele publice de alimentare cu energie electrica, ai caror parametri de calitate sunt reglementati de SR EN 50160. Acest standard are la baza standardul european elaborat si publicat de Comitetul Tehnic 8X al CENELEC. In acest scop, articolul prezinta rezultatele obtinute cu ajutorul unui instrument declarat de producator ca fiind de clasa A, conform cu cerintele SR EN 61000-4-30, la masurarea parametrilor de calitate pentru goluri de tensiune. Perturbatiile au fost generate cu ajutorul unui etalon de putere cu injectie de armonice, trasabil la SI in conformitate cu certificatele de etalonare emise de un laborator acreditat UKAS.

Cuvinte cheie: calitatea energiei, gol de tensiune

DOWNLOAD PDF